blog

Dr. Deming'in kalite anlayışı

"Kalite, insanın mutluluğudur." der, Dr. Deming. Peki kaliteyi, insanları mutlu etmeden sağlarsanız, ne olur? Geçici bir başarı ve pahalıya mal olması...

Tüketiciler her zaman kaliteli ürün ve hizmeti daha ucuza almak istemektedirler. İşletmelerin ucuza üretme isteği, bir yandan gereksiz maliyet artışına diğer yandan kalitenin düşmesine sebep olmaktadır. Kalitesiz ürün toplam maliyetinin yüksek olması ise kaliteli üretim ile ilgili maliyet endişelerine sebep olmaktadır.

İnsanlar veya makineler için aynı sistemde daha az ile daha fazla üretmek, fiziksel olarak imkansızdır. Maliyetleri azaltmak vazgeçilmeyecek bir tasarruf fırsatı gibi düşünülmektedir. Sonuç olarak kusurlu veya adi ürünler üretilir.

Öncelikli olarak kaliteye odaklanıldığında, kalite arttıkça toplam maliyetler azaldığı halde niye maliyeti yüksek ve kalitesi düşük bir üretim şekli olan maliyete odaklılık hala tercih edilmektedir?

İşletmecilere okullarda öğretilen yanlış denklem: YÜKSEK KAR = YÜKSEK FİYATA SATIŞ - DÜŞÜK FİYATA ÜRETİM

Bir ürün ya da hizmet, insanların -işçiler, müşteriler, ...- mutluluğunu amaç edinmesiyle kaliteli olabilir. İşçileriniz mutlu değilse, istediğiniz en iyi endüstri mühendisine tonlarca para akıtın sizin kalitenizi arttıramaz. Müşterileriniz mutlu değilse, istediğiniz en iyi reklamı yapın, satışınızı arttıramaz.

Gerçek kar, sadık müşterilerle sağlanır. Sadık müşteri kaliteli ürün seçmektedir ve aldığı ürün-hizmetten övünür, arkadaşlarına önerir. Memnun bir müşteri 8 kişiye ürünün iyi yönlerini anlatırken, memnun olmayan bir müşteri 20 kişiye ürünün kötü yönlerini aktarmaktadır. Kaynaklar
Aguayo, R., (1994). Dr. Deming, Japonlara Kaliteyi Öğreten Amerikalı, Form Yayınları.
http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming (25.11.2010)
21.12.10 eski blogumdan aktarılan

(cc)by-nc-sa